Vyluštění a losování

Minulý týden jsem to až přeháněl se soutěžením. No spíš než soutěže to byly jen okamžité nápady, až bych měl všem čtenářům poděkovat za shovívavost. Pokusím se to teď napravit pomocí několika lahviček vína. Druhá hádanka vznikla jako reakce na nedělní fotbalový výprask od Turků. Moje žena na to reagovala touto říkačkou:

V Cařihradu na zápraží tlustý Turek kávu praží
Praží kávu na turka, nos má jako okurka.
A protože to učila děti odříkávat jako přesmyčku, zapsal jsem to v přesmyknuté podobě. Myslím, že to je pro děti dobré cvičení na koordinaci mluvení a myšlení, a doporučuju vyzkoušet si to (nahlas!) po vypití sedmičky vína:
V Řicaduhra zána žípra týtlus rektu vuká žípra
Žípra vuká na katur, nos má koja okakur!
Zajímavostí téhle říkačky je to, že se rýmuje v originále i v přesmyknuté verzi! (A lahvičku vyhrává čtenář s nickem -69-. Sám jsem rád, sice ho neznám a nemám jeho adresu, ale předpokládám, že se potkáme v sobotu na víně v Novém Pottvorově.)
Předchozí hádanka byla trochu zásadnější a týkala se mého oblíbeného tématu, a sice folklóru. Odpovědí přišlo jen pár, takže to beru jako pobídku k tomu, abych o moravském folklóru ve spojení s vínem psal častěji. Dobře vím, že na Moravě platí folklorista = milovník vína, ale asi to neplatí naopak.
Píseň „Synečku z Jalubí“ byla oblíbená pecka horňáckého primáše Jožky Kubíka z Hrubé Vrbky (toho jména třetího). Na stařičkém videu mu kontruje Martin Hrbáč. Sám jsem Jožku Kubíka už nezažil, slyšel jsem hrát jen jeho příbuzného Jožku Kubíka IV.
Vlastní fotku Martina Hrbáče jsem v archivu hledal marně, tak přidávám alespoň tuhle fotku z loňské noci ve Velké 🙂
Druhá otázka byla složitější: jak vznikl název obce Jalubí? V Jalubí se vypráví o pramenu dobré vody, ke kterému se sjížděli přespolní i zdaleka, taky jeden kněz až z Kroměříže či Prostějova. Toho se jednou někdo z místních u pramenu zeptal, jak se mu u nich líbí. Kněz odpověděl „Ja, lúbí,“ a název byl na světě. Jazykovědci tvrdí, že je to nesmysl, protože nemají doložen žádný jiný název obce, který by vznikl spojením těchto slovních druhů, takže druhá možná odpověď je, že způsob vzniku názvu Jalubí neznáme. Byl jsem připraven uznat i odpověď „nevím.“ Nejblíž pravdě možná bude teorie o odvození názvu Jalubí z jména pana Gelube (Geloube?) kterému obec kdysi patřila, ale na to by většina z nás potřebovala Wikipedii…
Takže cenu, poloviční butylku šardonky od Domaine Prieur-Brunet (foto nahoře) vyhrává čtenář s nickem Sajmik – pošlete mi adresu, mám jen Váš e-mail!
A těšte se, už smolím další soutěž s folklórní tématikou!