Poklony a pošklebky

Tma sedá, Arno černě svítí, slunce se šetří na ráno
zbývá jen najít důvod k žití a mám vyhráno
Okolo umírá i žije
celá má sladká Florencie
kdekdo mne líbá jen vy ne
a to je důvod nad jiné

Odpoledne mi pan vydavatel Houdek přivezl knížku Angiola Poliziana Poklony a pošklebky (v překladu Jiřího Dědečka). Atmosféra básní florentské renesance mi báječně sedla, zrovna když žiju vzpomínkama na toskánskou dovolenou. Samozřejmě jsem předem znal celý příběh o tom, jak Jirka Dědeček překládal z italštiny.
Čí ruce asi dotýkají se tě? Kdo líbá tvoji krásnou líc?
Kolik je smutku v jedné větě: Nikdy víc
Ztratil jsem lásku naději i víru
bez cíle bloumám ztracen ve vesmíru
Necítím radost ani zlost
jen hýčkám minulost
Blanc de Blancs 2007 Dobré Vinice jsem měl dnes večer po ruce
(už taky rýmuju!), sedl jsem si na zahradě a každou chvíli zaržál nadšením, až se to neslo přes Labe až k Mělnickému zámku:
Kdekterý Florenťan už zná mé hoře, těžko je totiž přehlédnout
od Arna po Tyrhénské moře valí se slaný slzí proud
A všude kudy teče tudy
dívky v něm omývají údy
a topí se v něm Giulio
pod Ponte Vecchio
Tak rovnou přidám omluvu recenzentům, kteří autora nepoznali: Il Nonno je čtivý, básně jsou seřazeny tak, aby ty průkazné („nepochopil jsem Mefista,“ moderní odkazy na Nevermore nebo lásku, naději i víru nebo citovaný dvojsmysl o omývání údů) se ztratily v lehce běžících rýmech, které postrkují příběh dopředu a ženou ho tak, že hned obracíte pozornost k dalšímu textu. Z webových citací jsem si myslel, že bych autora snadno poznal, ale to bych se nesměl nechat strhnout textem a sugestivitou příběhu (a musel bych zapomenout, že právě rýmy ženoucí příběh kupředu jako aljaští psi saně ve vánici jsou poznávacím znamením Jiřího Dědečka).
Starý vína a mladý holky (ale to už rýmoval kdekdo).
Nalít si večer k básním Angiola Poliziana staré Brunello z loňských Komunitních Bedýnek, asi bych tenhle text-recenzi nenapsal. Propadl bych těm archetypálním biblickým citům, smál bych se nahlas tam, kde je Poliziano vyšponoval přehnaně do hyperboly a zdá se, že prohrává, a jen v duchu bych se tiše usmíval, když bych se poznal v situacích méně vyhrocených, ale o to intimnějších.
Má láska vpravdě už jen doutná, netuším co jsem vám kdy psal
Od vinic tiše hraje loutna a není důvod truchlit dál
Co bude teď? To nikdo neví
Nudí mě už i vlastní žalozpěvy
ode mne k vám se jako most
klene lhostejnost
Moc nesejde na tom, jestli byl autor současníkem Medicejských nebo naším, protože vývoj vztahu od Poklon k pošklebkům je zcela autentický. Jen na konci jsem trochu zalitoval, že jsem si o celém pozadí Dědečkova překládání přečetl předem – bylo by asi mnohem napínavější přečíst si knížku bez znalosti okolností jejího vzniku a zjistit, jestli bych autora odhalil nebo jestli bych podlehl čtivosti příběhu a nechal se taky ošálit.
(Angiolo Poliziano, Rispetti e dispetti – Poklony a pošklebky, přeložil Jiří Dědeček, vydal Galén 2009)