Jídelní lístek aneb Vrchní, zdrhni !

Při úklidu šuplíků narazil pan Sklenička na jídelní lístek z první poloviny devadesátých let. Kdysi dávno ho přinesl na večírek párek překladatelů z angličtiny, kteří byli večer předtím na večeři s Američany v jakési příšerně drahé malostranské restauraci. Vybírali si tam z anglické verze jídelního lístku, která vznikla amatérským překladem českého menu. Naši překladatelé nelenili a anglické menu zpětně přeložili do češtiny. Pan Sklenička přiznává, že jeho angličtina je mnohem povrchnější než jejich, takže by se s některými anglickými výrazy klidně spokojil. Pro hosty z ciziny, pro které je to první setkání s českými službami, to může být zábavné čtení.

THE READY MEALS FROM THE CZECH (BOHEMIAN) KITCHEN
PŘIPRAVENÁ JÍDLA Z ČESKÉ (BOHÉMSKÉ) KUCHYŇKY
The young duck baked with force-meat with the smoked flesh and the home potatoes‘ pancakes – Ta mladá kachna, vypálená s tou nádyfkou s uzeným tělem a lívanci domácích brambor
The sirloin of beef on the cream with the cranberry and the dumplings – Ta svíčková z hovězího na té smetaně s tou brusinkou a těmi knedlíky
The fallow-deer shin of beef on the wine with potatoes‘ crocets – Ta dančí holeň z hovězího na tom víně s grogetama brambor
The pheasant as the wild flesh with the red cabbage and the potatoes‘ crocets – Ten bažant jako to divoké tělo s tím červeným zelím a grogetama brambor
THE SELECTION OF THE MEALS AS PER ORDER – SELEKCE TĚCH JÍDEL JAKO NA OBĚDNÁVKU
The pepper-Steak on the green pepper with the vegetables‘ panelling – Ten pepperstejk na tom zeleném pepři s obkladem té zeleniny
The English beefsteak piquantly filled up mit the vegetables‘ panelling – Ten anglický biftek, pygantně nacpaný mit der celénina obklady
The beefsteak according to the Switzerland’s manner (chimney cornered with the asparagus) – Ten biftek podle chování Švýcarska (komín, zahnaný do úzkých s chřestem)
Sirloin of beef’s cuts with the goose liver and Englich bacon – Seky hovězí svíčkové s husejma játrama a englickým špekem
The pig’s fine-flesh, filled up with the smoothered vegetables – Vepřovo jemné tělo, nacpané tou zardoušenou zeleninou
The chicken’s little breast on the butter with the asparagus and the crevets – Kuřátkův malý prs na tom másle s tím chřestem a s těma kreténama
The champignon’s risotto with the cheese, the cabbage salad and the horse-radish – Z žampiónu rizoto s tím sýrem, tím zelovým salátem a křeněním
THE SUPPLEMENTS – TYDLE DODATKY
The roasted potatoes‘ prismes – Hranoly opečených brambor
The cooced potatoes, lubricated with the butter – Ty ufářeny brambory, namáslený do kluzka
The roll’s dumplings – Z ten róhlik knedle
The smothered rice – Zardoušená rýže
The cooked spagets with the butter – Tydle uvařený špagáty s tím máslem
THE SALADS – TYDLE SALÁTY
The fresh, mixed salad, according to the offer of the market (with the French or dill’s drezing) – Ten svěží, míchaný salát podle nabídky toho trhu, s tou francouzskou nebo z kopru zálifkou
Italy dresing – Itálije zálifka
THE FISH’S SPECIALITIES – Z TÉ RYBY SPECIALITY
The trout on the grate with the almonds – Ten pstruh na mříži s těmi mandlemi
The carp baked on the anchovy – Ten kapr v troubě sušený na jedné sardeli
The salmon on the grate with the Dutch sauce – Losos na mříži s divnou majdou
(Redakčně kráceno). Teď je mi mnohem jasnější, proč se k nám cizinci v devadesátých letech chovali tak povýšeně. Kví kvá kválimany umbajkví!
Doufám, že dnes už se takové výtvory zlatých českých ručiček nenajdou, ale kdybyste o nějakém věděli, napište!
TOPlist