Další soutěž

Spíš než do Plivátka by tahle soutěž mohla patřit do receptů paní Skleničkové. Zadání je jednoduché jako malá domů – vyluštěte následující básničku.
V Řicaduhra zána žípra
Týtlus rektu vuká žípra
Žípra vuká na katur
Nos má koja okakur

Vylosovaný výherce získá láhev něčeho tekutého, určeného k brzké spotřebě, s obsahem alkoholu do 15 %. Z okruhu soutěžících předem vylučuji osoby mladší 18 let a děti paní Skleničkové, které se tuto básničku učily nazpaměť, včetně jejího smyslu :o)
Odpovědi na prosím na můj soukromý e-mail. Smuteční prapory vyvěste dle vlastního uvážení…