Biodynamika a věda

Jak to, že si příznivci biodynamiky a vědečtí racionalisté tak moc nerozumí? p.j. to už tady popsal, ale nevysvětlil, takže to zase zůstalo na pana Skleničku :o) Jako racionální skeptik budu vždycky na straně vědců, ale pokud jde o biodynamiku, můžou za nedorozumění obě strany.

Moderní věda je záležitost několika posledních století. Kdybysme ji datovali od Newtona, tak asi 300 let. Přesto má lidská kultura, empirické a vědecké poznání mnohem delší historii, a naše poznání světa nepochází nutně jen z vědeckého zkoumání. Už i vědci pozorují, že se novověká věda stává jakýmsi sekulárním náboženstvím. Problém není v tom, že by vědecké poznání nebylo dost spolehlivé, ale v tom, že někteří vědečtí fundamentalisté věří, že pravdivé je jen ono a v jiném než vědeckém diskurzu se o světě hovořit zapovídá (Stanislav Komárek, Příroda a kultura, Academia 2008). Poznaná pravda má bohužel tendenci žárlit na jiné.
Tak jako se mohou vědci posmívat bezbřehé moderní víře v horoskopy, znamení zvěrokruhu nebo homeopatii, popuzují je kravské rohy zakopané ve vinici za úplňku a podobné pohanské rituály biodynamiků. Na to se bezvadně hodí Occamova břitva a Popperovo pravidlo je na to jako dělané: Podle něho je bezcenná každá teorie, kterou nelze vyvrátit. Vědci jsou už takoví. Vliv roháčku a měsíčního cyklu na kvalitu vína nelze vědeckými prostředky dokázat (ale ani vyvrátit). V důsledku ani nemá smysl tento vliv ve vědecké debatě diskutovat, protože nelze dojít k žádnému závěru. Mezi oběma tábory je nepřekročitelná propast.
Jako vinařský laik (a člověk nevěřící v astrologii, zvěrokruh a podobné mystické berličky) jsem ochotný spoléhat i na nevysvětlitelné. Jestli nějaká vinice dává pravidelně výborné víno a její majitel tvrdí, že to je díky magickému zaříkávání za úplňkové noci, nemám nic proti takovým obřadům. V duchu o tom budu pochybovat a pomyslím si něco o tom, že by to nejspíš fungovalo i bez té mystiky, pokud by kdokoliv jiný věnoval vinici a vínu dostatek času a péče. Ale jestli je to víno dobré, jestli za to stojí, tak ať si tam pohani o půlnoci tančí a zakopávají rohy. Jen bych se přimlouval za to, aby mě příznivci biodynamiky moc razantně nepřesvědčovali o nutnosti kravských rohů, měsíčních fází a dalších magických atributů. Je to stejně kontraproduktivní jako snaha vědeckých fundamentalistů vyobcovat tajemno z moderní společnosti. Mě na tom totiž vpodstatě zajímá to víno. Jestli je dobré nebo není.