Nové etikety domácích vín

Podle zákulisních informací je na dubnové zasedání Poslanecké sněmovny připravena novela zákona 321/2004 Sb., která zavádí některé větší než malé změny v označování domácích vín. Novelu připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem vinařů ČR a Vinařským fondem.

Především se zavádí nové V.O.C. Morava pro všechny schválené odrůdy a pro jejich směsi. Směsi musí být vytvořeny z odrůd k tomu vhodných a způsobem pro danou oblast typickým, což bude garantovat odborná degustační komise, která se bude scházet jednou týdně na Úřadu vlády ČR v době jednání vlády. Členy komisí budou ze zákona všichni ministři, kteří za sebe budou moci vyslat náhradníka s platnými degustátorskými zkouškami SZPI. V zákoně se objevila i nejvyšší kategorie V.O.C. GRAND CRU pro směsky – zatím je jen jedna a jde o bílou směs vyráběnou ze všech odrůd pěstovaných na kultovní vinici Šobes.

Z novely zákona vyjímáme dále novou úpravu etiket, na kterých se nově nebudou smět objevovat senzorické charakteristiky vína, protože podle Zdravotního výboru Evropské unie tyto texty podporují konzumaci alkoholu. Naopak se povinně budou tisknout (fontem o minimální velikosti 16 bodů) údaje o obsahu SO2, pesticidech obsažených ve víně a varování pro těhotné ženy a alergiky. Na přední straně se objeví nové povinné údaje, k tradičnímu údaji o alkoholu přibude údaj o obsahu vody ve víně a o kalorické hodnotě vína.

Na přední etiketě musí být nově vyhrazen pruh o minimální velikosti 20% etikety pro výrazné nápisy vyjmenované v zákoně :
Ministr zdravotnictví varuje: alkohol zabíjí!
Ministr zdravotnictví varuje: sladká vína mohou způsobovat obezitu a kardiovaskulární nemoci!
Ministr dopravy varuje: alkohol zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody!
Ministr vnitra varuje: seberu vám řidičák!

Mnozí vinaři mají obavy, že tyto změny sníží prodej domácích vín. Představenstvo Svazu vinařů ČR výše zmíněné zprávy popírá jako nevěrohodné a jak nám řekl jeden z členů, „I kdyby to byla pravda, tak prodej domácích vín to neovlivní.“ Pokud se ukáží jako pravdivé informace, podle nichž SVČR na těchto změnách spolupracoval a nežádal ani, aby stejná pravidla platila i pro dovážená vína, přidá se tento web k volání po odstoupení orgánů SVČR.

Náš zdroj pod podmínkou anonymity uvedl, že SVČR nemá s připravenou novelou zákona nic společného. Jak pan Křeslo dále uvedl, „I kdyby ta novela prošla, je to stejně jedno, protože kdo se chce picnout, ten na etiketu nekouká.“